ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הבריאות וראש שירותי בריאות הציבור בהצהרות לתקשורת

17.03.2020 – הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ופרופ' סיגל סדצקי בהצהרות לתקשורת בנוגע לנגיף הקורונה ולמצב חולי הקורונה בישראל

הבהרה!

המידע הכלול הוא למטרות כלליות ולמתן מידע ראשוני בלבד, אינו בהכרח שלם ויתכן ויחולו בו אי דיוקים.
המידע אינו מהווה תחליף להתייעצות רפואית או לטיפול רפואי ובכל מקרה של חשש יש לפנות לקבלת מידע נוסף במוקד משרד הבריאות או מוקד מד"א.
בשימוש באתר ו/או באפליקציה, המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג מעבר לידיעה הכללית – הוא בשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש.
ככל שיש אי התאמה או סתירה בין המידע באתר/באפליקציה לבין מידע שמפורסם לציבור באתר הרשמי של משרד הבריאות ועל ידי גורמי משרד רשמיים באמצעי התקשורת השונים – המידע שנמסר באתר הרשמי של משרד הבריאות הוא הנכון.